Posted in april 2012

Definisanje baze podataka – Tabele


U osnovi svake relacione baze podataka nalaze se tabele. Uvde možete preuzeti prezentaciju u kojoj su objašnjeni osnovni pojmovi vezani za tabele, kreiranje tabela kao i objašnjenje osnovnih tipova podataka. Prezentacija: tabele

Linijska struktura programa u Delfiju


Ovde vam postavljam dva zadatka sa rešenjem. Kako rešiti  zadatke? Prvo pokušajte sami, bez virenja, da rešite zadatke. Gledajte predhodni primer, sabiranje dva broja i pokušajte da te postupke primenite na ove zadatke. Recep za uspešno i dobro „parvljenje/kuvanje“ delfi aplikacije Unapred pokušajte da planirate koliko će vam trebati polja za unos (EditBox). Koliko vam … Nastavite sa čitanjem

Pripreme za izradu prezentacije


Ovde možete skinuti prezentaciju na temu „Priprema za izradu prezentacija“. Prezentacija govori o tome koje informacije moramo da znamo da bi naša prezentacija bila uspešna i efektna. Bitne su nam informacije o publici, uzrast, brojno stanje, koliko su upućeni u temu. Takođe je jako bitna informacija u kakvoj prostoriji će biti održana prezentacija rad adekvatnog … Nastavite sa čitanjem