Posted in maj 2012

Modeli povezivanja na interent


Koje usluge daju provajderi interneta? Kako smo zadovoljni sa pojedinim „modelima“ interneta? Koja oprema nam je potrebna za konektovanje na ADSL, kablovski ili bežični internet? Odgovore na ova i slična pitanja možete naći u prezentaciji povezivanje na internetnet 2010. (Verzija PowerPonint 2003: povezivanje na internet 2003)

Primer prezentacije


Ovde imate primer kako bi trebala da izgleda prezentacija o nekoj temi, ličnosti… Treba da imate u vidu koliko vremena imate za prezentovanje, najčešće je to 15 minuta, pa u skladu sa tim da planirajte obim prezentacije. Grubo računanje vremena trajanja prezentacije je koliko slajdova toliko minuta priče. Moj omiljeni glumac – Nikola Đuričko

Funkcijski potprogrami – suva primena


Primenom potprograma programi postaju čitljiviji, jasniji, pregledniji, a daju nam mogućnost i podele rada. U delfiju (Paskalu) postoje dve varijante potprograma, funkcijski i proceduralni potprogrami. Funkcijski potprogrami mogu da vrate samo jednu vrednost u program. Oni se ponašaju kao bilo koja matematička funkcija, na primer vaša omiljena y=sin(x). Želimo da demonstriramo primenu funkcijskih potprogama na … Nastavite sa čitanjem