Posted in septembar 2012

Programi zasnovani na prozorima


U ovoj prezentacije je objašnjen Windows interfejs (okruženje), značaj korišćenja standardnog prozorskog okruženja u izradi korisničkih programa. Ukratko su objašnjeni događaji i njihov značaj, kao i neki standardni događaji koje ćemo intenzivno koristiti u izradi programa u Delphi-ju. Preuzmite prezentaciju: Programi zasnovani na prozorima

Informacioni sistemi


Prezentaciju na temu informacionih sistema možete preuzeti ovde: Informacioni sistemi – prezentacija. U ovoj prezentaciji su opisani osnovni pojmovi vezani za informacione sisteme: Sastavni delovi IS, šematski prikaz IS, objašnjeni su termini ERP, CRM, B2B, B2C, C2C.

Brojni sistemi i kodovanje podataka


Ovde možete preuzeti prezentaciju sa predavanja na temu: Brojni sitemi i kodovanje – prezentacija. U prezentaciji su obrađene sledeće teme, decimalni brojni sistem i težinski zapis decimalnog broja, binarni brojni siste i konverzija iz binarnog u decimalni broj i obrnuto, heksadecimalni brojni sistem i konverzija u binarni broj i obrnuto, kao i konverzija u decimalni … Nastavite sa čitanjem