Posted in februar 2013

Postavljanje grafika u izveštaj


U Access-u možete prepoznati standardne grafike – Stubci, pita, linijski grafici i drugi. Da biste na adekvatna način primenili određene grafike, morate prvo da prilagodite podatke koje želite da prikažete na grafiku. Primer lošeg prikaza podataka je da na grafiku tipa stubci prikažete sve cene proizvoda u bazi. Zamislite da imate 1000 zapisa u bazi … Nastavite sa čitanjem