Posted in septembar 2014

Uvodno predavanje iz baza podataka


Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde : Baze podataka 2014 Na predavanju su objašnjeni sledeći pojmovi: Šta je to baza podataka, tipovi baza podataka, modeli baza podataka, DBMS, etape u projektovanju baza podataka.