Filed under Access 2007

Uvodno predavanje iz baza podataka


Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde : Baze podataka 2014 Na predavanju su objašnjeni sledeći pojmovi: Šta je to baza podataka, tipovi baza podataka, modeli baza podataka, DBMS, etape u projektovanju baza podataka.

Postavljanje grafika u izveštaj


U Access-u možete prepoznati standardne grafike – Stubci, pita, linijski grafici i drugi. Da biste na adekvatna način primenili određene grafike, morate prvo da prilagodite podatke koje želite da prikažete na grafiku. Primer lošeg prikaza podataka je da na grafiku tipa stubci prikažete sve cene proizvoda u bazi. Zamislite da imate 1000 zapisa u bazi … Nastavite sa čitanjem