Filed under Baze podataka

Uvodno predavanje iz baza podataka


Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde : Baze podataka 2014 Na predavanju su objašnjeni sledeći pojmovi: Šta je to baza podataka, tipovi baza podataka, modeli baza podataka, DBMS, etape u projektovanju baza podataka.

Definisanje baze podataka – Tabele


U osnovi svake relacione baze podataka nalaze se tabele. Uvde možete preuzeti prezentaciju u kojoj su objašnjeni osnovni pojmovi vezani za tabele, kreiranje tabela kao i objašnjenje osnovnih tipova podataka. Prezentacija: tabele