Filed under Hardver

Spoljašnji uređaji


Ovde je postavljena prezentacija sa predavanja. Prezentacija daje uvid u karakteristike monitora i štampača, pojednostavljeni princip rada kao. Objašnjena je podela monitora i štampača po principu rada i njihovoj adekvatnoj primeni u praksi. Periferni uređaji prezentacija Video snimci: Kako rade LCD monitori Matrični štampači Mlazni (Ink Jet) štampači – princip rada Princip rada laserskog štampača