Filed under Informacioni sistemi

Informacioni sistemi


Prezentaciju na temu informacionih sistema možete preuzeti ovde: Informacioni sistemi – prezentacija. U ovoj prezentaciji su opisani osnovni pojmovi vezani za informacione sisteme: Sastavni delovi IS, šematski prikaz IS, objašnjeni su termini ERP, CRM, B2B, B2C, C2C.