Filed under Računarske mreže

Modeli povezivanja na interent


Koje usluge daju provajderi interneta? Kako smo zadovoljni sa pojedinim „modelima“ interneta? Koja oprema nam je potrebna za konektovanje na ADSL, kablovski ili bežični internet? Odgovore na ova i slična pitanja možete naći u prezentaciji povezivanje na internetnet 2010. (Verzija PowerPonint 2003: povezivanje na internet 2003)