Filed under Uvod u računarstvo i informatiku

Brojni sistemi i kodovanje podataka


Ovde možete preuzeti prezentaciju sa predavanja na temu: Brojni sitemi i kodovanje – prezentacija. U prezentaciji su obrađene sledeće teme, decimalni brojni sistem i težinski zapis decimalnog broja, binarni brojni siste i konverzija iz binarnog u decimalni broj i obrnuto, heksadecimalni brojni sistem i konverzija u binarni broj i obrnuto, kao i konverzija u decimalni … Nastavite sa čitanjem