Uvodno predavanje iz baza podataka


Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde : Baze podataka 2014 Na predavanju su objašnjeni sledeći pojmovi: Šta je to baza podataka, tipovi baza podataka, modeli baza podataka, DBMS, etape u projektovanju baza podataka.

Spoljašnji uređaji


Ovde je postavljena prezentacija sa predavanja. Prezentacija daje uvid u karakteristike monitora i štampača, pojednostavljeni princip rada kao. Objašnjena je podela monitora i štampača po principu rada i njihovoj adekvatnoj primeni u praksi. Periferni uređaji prezentacija Video snimci: Kako rade LCD monitori Matrični štampači Mlazni (Ink Jet) štampači – princip rada Princip rada laserskog štampača

Postavljanje grafika u izveštaj


U Access-u možete prepoznati standardne grafike – Stubci, pita, linijski grafici i drugi. Da biste na adekvatna način primenili određene grafike, morate prvo da prilagodite podatke koje želite da prikažete na grafiku. Primer lošeg prikaza podataka je da na grafiku tipa stubci prikažete sve cene proizvoda u bazi. Zamislite da imate 1000 zapisa u bazi … Nastavite sa čitanjem

Programi zasnovani na prozorima


U ovoj prezentacije je objašnjen Windows interfejs (okruženje), značaj korišćenja standardnog prozorskog okruženja u izradi korisničkih programa. Ukratko su objašnjeni događaji i njihov značaj, kao i neki standardni događaji koje ćemo intenzivno koristiti u izradi programa u Delphi-ju. Preuzmite prezentaciju: Programi zasnovani na prozorima

Informacioni sistemi


Prezentaciju na temu informacionih sistema možete preuzeti ovde: Informacioni sistemi – prezentacija. U ovoj prezentaciji su opisani osnovni pojmovi vezani za informacione sisteme: Sastavni delovi IS, šematski prikaz IS, objašnjeni su termini ERP, CRM, B2B, B2C, C2C.

Brojni sistemi i kodovanje podataka


Ovde možete preuzeti prezentaciju sa predavanja na temu: Brojni sitemi i kodovanje – prezentacija. U prezentaciji su obrađene sledeće teme, decimalni brojni sistem i težinski zapis decimalnog broja, binarni brojni siste i konverzija iz binarnog u decimalni broj i obrnuto, heksadecimalni brojni sistem i konverzija u binarni broj i obrnuto, kao i konverzija u decimalni … Nastavite sa čitanjem

Modeli povezivanja na interent


Koje usluge daju provajderi interneta? Kako smo zadovoljni sa pojedinim „modelima“ interneta? Koja oprema nam je potrebna za konektovanje na ADSL, kablovski ili bežični internet? Odgovore na ova i slična pitanja možete naći u prezentaciji povezivanje na internetnet 2010. (Verzija PowerPonint 2003: povezivanje na internet 2003)

Primer prezentacije


Ovde imate primer kako bi trebala da izgleda prezentacija o nekoj temi, ličnosti… Treba da imate u vidu koliko vremena imate za prezentovanje, najčešće je to 15 minuta, pa u skladu sa tim da planirajte obim prezentacije. Grubo računanje vremena trajanja prezentacije je koliko slajdova toliko minuta priče. Moj omiljeni glumac – Nikola Đuričko